Kwaliteit

De eerste twee woningen hebben in het eerste gebruiksjaar de functie van ‘proefwoningen’. De eerste maanden vinden er bezichtigingen plaats voor geïnteresseerden. Zo ziet en ervaart men wat ze gaan kopen. Na de bouwvak worden de woningen  daadwerkelijk in gebruik genomen. De eerste gebruikers gaan de woningen daadwerkelijk op kwaliteit en waarde beoordelen. Daarnaast worden verschillende metingen verricht om de kwaliteit te waarborgen: waaronder luchtdichtheidsmetingen, geluidsmetingen, thermografische metingen en doormetingen van de funderingspalen. De hoge kwaliteit van de woningen wordt voor de koper hiermee gewaarborgd en aangetoond. 

Bekijk onze kwaliteitswaarborging